Träningsspel i Backahallen


Måndagspel i Backahallen

Start för hösten 14/9 2020
Slutar 21/12 2020

Tid 10.00-12.00

Därefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Curt Ohlson 070-590 44 81


Torsdagspel i Backahallen

Start ?
Slutar ?

Tid 10.00-12.00

Därefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Berit Andersson 070-620 90 67


Fredagspel i Backahallen

Start för hösten 11/9 2020
Slutar 18/12 2020

Tid 10.00-12.00

D
ärefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Lars
Caderius 073-405 44 01

 

Spel, fika/lunch och parkering (10 kr) betalas i cafeterian.

--------------------------------------