Måndagspel i Backahallen

Start för hösten 9/9 2019
Slutar 9/12 2019

Tid 10.00-12.00

Därefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Curt Ohlson 070-590 44 81


Onsdagspel i Backahallen

Start för hösten 11/9 2019
Slutar 11/12

Tid 10.00-12.00

Därefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Lars-Bertil Schnürer 070-687 56 76


Fredagspel i Backahallen

Start för hösten 13/9 2019
Slutar 13/12 2019

Tid 10.00-12.00

D
ärefter fika eller lunch i kamratlig samvaro.

  För ytterligare info kontakta:
Lars Carlqvist 070-638 10 30

 

Tennisavgift 70 kr inkl fika alternativt lunch 120 kr + parkering 10 kr betalas i cafeterian.

--------------------------------------